Oferta tematyczna seminarium dyplomowego

Paź 19 2021

 Uwaga Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 

pierwszego semestru studiów drugiego stopnia kierunków:

 •Bezpieczeństwo Narodowe

 •Ekonomia

 •Zarządzanie

 oraz piątego semestru studiów pierwszego stopnia 

 kierunku Logistyka.

 "Oferta tematyczna seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego"

 dostępna w linku.