Studencka Komisja Wyborcza

Maj 04 2021

 

Drodzy Studenci!
Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych
studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej.


Kto może się zgłosić?
1. każda osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego;
2. student, który nie jest członkiem organów Samorządu Studenckiego tzn. Parlamentu
Studenckiego, Rady Mieszkańców, Studenckiej Komisji Rewizyjnej.


Do najważniejszych zadań członków Studenckiej Komisji Wyborczej należy:
1. przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu Studenckiego oraz do
organów wyborczych i kolegialnych Uczelni pod względem formalnym;
2. przygotowanie kart wyborczych i list wyborców;
3. przeprowadzenie wyborów do organów wyborczych oraz kolegialnych na Uczelni;
4. czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów;
5. ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego.


Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą poniższego formularza do 10 maja br. do godziny 24:00.
https://docs.google.com/forms/d/1KKXZDrn2M9XbTupBuvFDhnDsY8Y29x9AfDNY1k5hjkM


Z osobami, które zgłosiły swoją chęć działania w Studenckiej Komisji Wyborczej
skontaktujemy się telefonicznie.