Nie żyje prof. Karolina Mazur, wieloletni pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania UZ

Gru 15 2020

prof. Karolina Mazur

Z przykrością informuję, że 14 grudnia 2020 r. zmarła dr hab. Karolina Mazur, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pani Profesor od początku swojej kariery naukowej związana była z zielonogórskim środowiskiem - w 1991 r. podjęła pracę jako asystent na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Dzisiaj była Profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalność zarządzanie strategiczne, kierownikiem Katedry Zarządzania Wartością w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. Karolina Mazur jest autorką monografii naukowej Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa pracownik – organizacja oraz wielu publikacji dotyczących zarządzania wartością, w tym także w zakresie zarządzania projektami.

Była kierownikiem i członkiem zespołów wielu projektów badawczych. Prowadziła badania w obszarze zarządzania strategicznego, zarządzania wartością, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania projektami, przedsiębiorczości i innowacyjności. Szczególną uwagę skupiała na uwarunkowaniach konkurencyjności i innowacyjności, procesie tworzenia i przechwytywania wartości, zarządzaniu strategicznym w małych przedsiębiorstwach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora high-tech), ale także problemach gender w zarządzaniu, przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorczości korporacyjnej. Brała udział w licznych stażach i szkoleniach, m.in. w Leicester University w Wielkiej Brytanii, Centria, Yliviesca, w Finlandii, Saint Etienne, Francji, Carleton University w Ottawie, w Kanadzie oraz w polskich przedsiębiorstwach. Uczestniczyła w wielu konferencji naukowych. Była również aktywnym członkiem British Academy of Management, stowarzyszenia EBES oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Posiadała doświadczenie biznesowe jako konsultant oraz osoba zarządzająca zespołem w branży IT. Jest autorką opracowań i ekspertyz biznesowych wykonanych na rzecz przedsiębiorstw działających w branży: wysokich technologii, produkcyjnej, szkoleniowej, logistyki, wydobywczej, a także finansowej. Jest współautorką strategii opracowywanych dla instytucji sektora publicznego. Była także powoływana jako biegły sądowy ad hoc w zakresie analiz ekonomicznych.

 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 18 grudnia br. o godz. 13.20 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze (stary cmentarz).

 

************************

fot. karolinamazur.pl