UWAGA STUDENCI

Lis 13 2020

 Do odwołania zmianie ulega tryb pracy Dziekanatu.
Sprawy studenckie załatwiane będą
telefonicznie, za pośrednictwem e-maila
(z załączeniem skanów dokumentów) lub listownie.