Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza Pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania na szkolenie na platformie Google Meet.

Paź 30 2020

Termin 9.11.2020, godz., 10.30-11.30

Tematyka spotkania: jak korzystać z czasopism i książek elektronicznych dostępnych w BUZ, jak wyszukiwać materiały poprzez wyszukiwarkę EDS, jak uzyskać dostęp do baz danych z komputerów domowych, publikacje naukowe z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych w bibliotekach cyfrowych, repozytoriach i innych zasobach Open Access).

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy dołączyć do spotkania logując się z uczelnianego konta Google.
Dostęp: http://meet.google.com/xqj-befa-joi