Wybory promotrów 2020/2021

Paź 28 2020

Uwaga Studenci pierwszego semestru studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia i Zarządzanie oraz 3 roku studiów pierwszego stopnia 
kierunku Logistyka!

Wybór promotorów rozpocznie się w czwartek 29 października 2020 r.

Lista promotorów do wyboru dla poszczególnych kierunków studiów.

Oferta prowadzenia seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Każdy z promotorów ma nieprzekraczalny limit miejsc.

Możliwość wyboru będzie do 3 listopada 2020 r.

Zapisy na seminaria będą  przeprowadzone poprzez stronę internetową

www.e-wez.wez.uz.zgora.pl

na której to zostały utworzone konta studenckie. 

Można zalogować się do systemu, ale wybory promotorów będą możliwe od określonych godzin!

Studia stacjonarne

  • 3 rok, studia pierwszego stopnia:

3 rok LOG-SP od godziny 13:30

  • 1 rok, studia drugiego stopnia:

1 rok BN-SD   od godziny 14:00

1 rok EK-SD   od godziny 14:30

1 rok ZARZ-SD od godziny 15:00

Studia niestacjonarne

  • 3 rok, studia pierwszego stopnia:

3 rok LOG-NP od godziny 15:30

  • 1 rok, studia drugiego stopnia:

1 rok BN-ND od godziny 16:00

1 rok EK-ND od godziny 16:30

1 rok ZARZ-ND od godziny 17:00

Jeżeli student nie dokona wyboru promotora to zostanie

przypisany - decyzją dziekana - do promotora, który ma wolne miejsca

w swojej grupie seminaryjnej.

Nie ma możliwości zmiany grupy.