STYPENDIA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Paź 07 2020

STYPENDIA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

Od nowego roku akademickiego 2020/2021 ruszy kolejna edycja programu stypendialnego dla żaków. Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach w województwa lubuskiego. Studenci mogą otrzymać pieniądze w formie stypendiów motywujących lub na założenie firmy. Może to być maksymalnie jeden tysiąc złotych miesięcznie (stypendia motywujące) lub jednorazowe wsparcie w kwocie pięciu tysięcy złotych na stypendia na założenie firmy.

·         Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia mogą aplikować o stypendia motywujące.

·         Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia mogą ubiegać się o stypendia na założenie firmy (stypendia przedsiębiorcze).

Regulamin konkursu oraz wzory wniosków znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

https://www.lubuskie.pl/cms/226/kontakt_stypendia_naukowe_tworcze_i_artystyczne

w zakładkach: Dla mieszkańcaStypendia MarszałkaStypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni/ – Dokumenty do pobrania: https://www.lubuskie.pl/cms/223/dokumenty_do_pobrania).

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod numerem telefonu: 68 45 65 588.

Decyzję o kolejnej edycji stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla lubuskich studentów sejmik województwa podjął na początku września 2020 roku. Teraz nadchodzi pora na składanie wniosków – dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do 20 października 2020 roku.