Praktyki studenckie - komunikat

Mar 13 2020

 UWAGA STUDENCI

Informujemy, że w związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów zawieszona jest także realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych określonych w programach studiów.