Legitymacje studenckie

Mar 13 2020

UWAGA STUDENCI

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności umieszczenia hologramu w kolejno oznaczonym polu legitymacji.