Tryb pracy dziekanatu.

Mar 13 2020

UWAGA STUDENCI

W związku z Komunikatem nr 5/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmianie ulega tryb pracy dziekanatu.
Sprawy studenckie załatwiane będą telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej.