Wybór specjaloności

Sty 08 2020

UWAGA STUDENCI

pierwszego roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku:

Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia i Zarządzanie!

W Dziekanacie Wydziału Ekonomii i Zarządzania ruszył wybór specjalności.


Wybory trwają do 20 stycznia 2020 r.


Specjalność w ramach kierunku studiów ruszy gdy uzyska liczbę studentów wymaganą do utworzenia grupy, dlatego proszę o podanie dwóch wyborów (pierwszy i drugi wybór specjalności).

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w terminie skutkuje przypisaniem do przypadkowej specjalności decyzją Dziekana bez możliwości zmiany grupy!

Oferta specjalności

Na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studia drugiego stopnia,  oferujemy 3 specjalności:

                    Bezpieczeństwo publiczne;

                    Bezpieczeństwo biznesu i administracji;

                    Zarządzanie kryzysowe.

Na kierunku Ekonomia, studia drugiego stopnia,  oferujemy 4 specjalności:

                    Ekonomia menedżerska;

                    Ekonomia przedsiębiorstwa;

                    Rachunkowość i doradztwo finansowe;

                    Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia.

Na kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia, oferujemy 5 specjalności:

                    Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem;

                    Menadżer personalny;

                    Zarządzanie logistyczne;

                    Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych;

                    Strategie rozwoju biznesu.