Przedmioty ogólnouczelniane - semestr letni 2017/2018

Sty 22 2018

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

z następujących grup:

11-13 LOG-SP,  21-22 BN-SP, 21-22 EK-SP, 21 ZARZ-SP,

11-12 BN-SD, 11-12 EK-SD, 11-13 ZARZ-SD,

11-13 LOG-NP,  21-22 BN-NP, 21 EK-NP, 21 ZARZ-NP,

11 BN-ND, 11 EK-ND, 11-12 ZARZ-ND

 

W Systemie Dziekanat zostały uruchomione zapisy


na przedmioty ogólnouczelniane


realizowane w semestrze letnim 2017/2018

 

(limit zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu)

 

Wyboru należy dokonać w terminie do 03-02-2018 r.

 

Oferta przedmiotów dostępna jest po zalogowaniu się

na indywidualnym koncie studenta oraz na stronie UZ

 

https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

 

Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby

studentównie będą uruchomione. W związku z czym studenci

zapisani na dany przedmiot będą musieli przepisać się

na przedmiot, który został uruchomiony.

 

Na studiach niestacjonarnych

przedmioty dopisane są do poszczególnych wydziałów

i realizowane w ich terminach zjazdów.