przedmioty ogólnouczelniane

Lut 08 2017

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

z następujących grup:

21-23 BN-SP, 21-23 EK-SP, 21 ZARZ-SP,

11-12 BN-SD, 11-13 EK-SD, 11-13 ZARZ-SD, 11-15 LOG-SP,

21 BN-NP, 21 EK-NP, 21 ZARZ-NP,

11-12 BN-ND, 11 EK-ND, 11-12 ZARZ-ND, 11-13 LOG-NP

 

W Systemie Dziekanat zostały uruchomione zapisy
na przedmioty ogólnouczelniane realizowane
w semestrze letnim 2016/2017

(limit zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu)

 

Wyboru należy dokonać w terminie do 20-02-2017

 

Oferta przedmiotów dostępna jest po zalogowaniu się na indywidualnym koncie studenta oraz na stronie UZ

http://www.ects.uz.zgora.pl/przedmioty_ogolnouczelniane.php