Ewaluacja procesu kształcenia 2017

Sty 30 2017

 

Szanowni Studenci!

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie – ewaluacja procesu kształcenia

 

Rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów po zakończeniu zajęć. Ankieta zostanie udostępniona studentom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział w konkursie. Możecie wygrać dla siebie jeden z 3 tabletów lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1) Wydział Artystyczny,

   Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

   Wydział Nauk Biologicznych;

2) Wydział Prawa i Administracji,

   Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

   Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

   Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3) Wydział Humanistyczny,

   Wydział Mechaniczny,

   Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,

   Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4) Wydział Fizyki i Astronomii.

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział
w losowaniu nagród rzeczowych!

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

Plakat ankiety 2017 krzywe-page-001