Egzamin dyplomowy

Sty 25 2017
 
Szanowni Studenci!
 
     Nowe pytania na egzamin dyplomowy dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania
 
znajdują się w zakładce: Studenci -> Egzamin dyplomowy